Březen v honitbě  Klikni si na další měsíc

IMG_4406_1.jpg

Mladata.jpg

Měsícem březnem končí nejen zimní období, ale i myslivecký rok 2022/2023. Název měsíce pojmenovali naši předchůdci podle období březosti hospodářských zvířat. V přírodě podle nalévání, pučení některých dřevin. I když jsme asi všichni už použili pranostiku „březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem“, při pochůzkách honitbou nás vítají první jarní dny, ve kterých se probouzí příroda. Přilétají špačci, houkají holubi a vrkají hrdličky, hnízdí krkavci a vrány. Můžeme sledovat kodrcání bažantů při bažantím toku, párkování kachen, táhnou a tokají sluky, přilétá čáp bílý, troubí jeřábi. Nad hlavou nám v klínech kejhají husy, na hnízdištích hnízdí husa velká. Začíná kaňkování vyder, divokých koček, rysů a psíků mývalovitých. Začínají shazovat středně staří jeleni. Rodí se první muflončata i zajíčci – březnáčci. Odlétá káně rousná. Zvěř překonala zimní období, má vyčerpané tukové zásoby, její metabolismus se postupně přizpůsobuje jarnímu období
a přechodu na zelenou potravu. Přechod může být spojený s úpornými průjmy, které můžeme zmírnit předkládáním především jeřabin, které obsahují důležité třísloviny. Zvěř vyhledává vlhčí místa, ve vyšších polohách místa s nižší sněhovou nadílkou, kde vyhrabuje první trávy, čerstvě vyrašené pupeny, lístky a poupata i první květy na bylinách, keřích a dřevinách. V březnu může zvěř navštěvovat krmelce v delších intervalech, ale přesto s přikrmováním nepřestáváme. Zvěři stále předkládáme seno, letninu, od počátku měsíce můžeme po menších dávkách postupně přidávat oves, nejlépe mačkaný, při plusových teplotách můžeme předkládat dužnaté krmivo, mrkev, jablka, řepu. Musíme počítat s tím, že dužnaté krmivo máme uskladněné již celou zimu a předkládáme ho zvěři při vysoké vlhkosti. Tím je vysoké nebezpečí vzniku plísní, hnilob atd. Dužnaté krmivo proto předkládáme raději častěji a v malých dávkách. Od března můžeme opět předkládat sůl, která je zvlášť důležitá pro samice, které jsou březí. Do bažantích zásypů stále předkládáme pšenici, do okolí zásypů předkládáme drobné kamínky
i dužnaté krmivo. Zaječí zvěři připravujeme záhryzky – ořezané větve ovocných stromů a dužnaté krmivo. Z většiny honiteb máme poznatky
o zvyšující se nákaze spárkaté zvěře plicnivkami, nosohltanovými a podkožními střečky. Na vysoký výskyt parazitů začínají upozorňovat i někteří zemědělci. OMS a uživatelům honiteb, kteří se rozhodli medikovat, můžeme jen poděkovat. V honitbách, kde medikace proběhla, běží karanténní lhůta. Nesmíme zapomenout, že stejné omezení platí i pro honitby sousedící s dotčenou honitbou, které musíme upozornit. Sběr shozů jelenů a daňků by měl být nejen odměnou za celoroční práci, ale i cenným chovatelským a studijním materiálem, který předkládáme a hodnotíme na výročních členských schůzích. Sběr shozů v cizí honitbě je nejen neetický, ale podle zákona 449/2001 Sb., o myslivosti je posuzovaný jako pytláctví. Pokud plánujeme výsadby ovocných nebo plodonosných dřevin a při zalesňování uvažujeme o výsadbě okusových, plodonosných dřevin nebo ovocnanů, máme nejvyšší čas pro přípravu. Na vlhčích místech je ještě na počátku měsíce ideální doba na výsadbu řízků vrb. Krajskými úřady je určený termín sčítání zvěře, který by měl být nejen legislativní povinností, ale i skutečnou inventarizací veškeré zvěře, která žije v našich honitbách. Výsledek sčítání je uživatel honitby povinen předložit držiteli honitby, po jeho odsouhlasení předkládá uživatel honitby výsledky sčítání zvěře příslušnému ORP. Pro myslivecké hospodáře začíná období příprav podkladů pro vyhodnocení mysliveckého roku. Trofeje ulovené zvěře připravíme pro odevzdání k hodnocení na členskou schůzi a na CHPT. Pro odevzdání máme připravené řádně vypreparované trofeje s dolepeným chrupem, nosními kůstkami. Aby nedošlo k nepříjemné záměně trofejí, máme na spodní a horní čelisti uvedené naše iniciály, datum lovu a název uživatele. Pokud zároveň vyplníme identifikační štítek trofeje, kde uvedeme i údaje o rozměrech trofeje a hmotnosti, ušetříme našemu hospodáři práci. Sokolníci zahajují přípravu na chovatelskou sezónu dravců a sov, zároveň provádějí přípravu na zdařilé přepeřování chovaných dravců a sov. Celoročně můžeme lovit černou zvěř, lišku obecnou, do dvou let věku zvěř jelení, daňčí, sičí, srnčí a mufloní. Myslivecký hospodář pokračuje ve vedení evidence plomb
a lístků o původu zvěře, evidence ulovené zvěře
a podává státní správě myslivosti měsíční hlášení o průběhu lovu a plnění plánu lovu. Řadě uživatelů končí nájemní smlouvy, přeji všem hodně štěstí při výběrových řízeních.

Autor: Ing. Václav Vomáčka

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.