Členové MS Louka 2023  

> Kalendář

MS Volavec Louka.jpg

_MG_4423 oprava.jpg

Balaja Miroslav, Gajovský František, Hořák Jiří, Kučera Jan, Kučera Pavel, Machala Vlastimil, Maňák Stanislav, Náhlík Josef, Sečkař František, Sečkař František st., Sečkař František ml., Sečkař Ondřej, Sečkař Jan, Sečkař Jan, Sečkař Pavel, Sečkař Roman, Sečkař Štěpán, Škopík Jan, Židův Marie.        

image426.jpg                             image430.jpg  

               Předseda Pavel Kučera            Hospodář Jiří Hořák

                   

       Roman Sečkař                         Josef Náhlík

                                                     image428.jpg                                             image398.jpg                                              Mysl straž.jpg

Myslivecká stráž

Z platné právní úpravy vyplývá povinnost uživatele honitby pro každých započatých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení jedné osoby, která bude vykonávat funkci myslivecké stráže. Tato povinnost je všeobecně známa, a tak uživatel honitby – ve většině případů myslivecký spolek – vybere ze svého středu potřebný počet myslivců, kteří jsou ochotni tuto funkci převzít. Ti pak orgánu státní správy myslivosti doloží, že mají předpoklady pro výkon takové funkce, prokáží odpovídající znalosti, složí slib a převezmou služební odznak a průkaz. Samotný výkon funkce myslivecké stráže je pak zpravidla jen na nich.
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon“) poskytuje myslivecké stráži celkem širokou škálu oprávnění. Myslivecká stráž může například v honitbě kontrolovat osoby pohybující se se střelnou zbraní, zastavovat a prohlížet vozidla, zadržet osobu při neoprávněném lovu nebo takové osobě odebrat střelnou zbraň, ukládat a vybírat pokuty. Může také kromě jiných v zákoně uvedených živočichů usmrcovat mývala severního, psíka mývalovitého, norka nebo nutrii.
Důležitost myslivecké stráže je dána i tím, že jí jiný právní předpis, trestní zákoník, přiznává postavení úřední osoby stejně jako například soudcům, státním zástupcům, poslancům, senátorům nebo prezidentovi.

 

   V letošním roce se dožívá 

80 let

          Jan Sečkař          

Přejeme hodně zdraví do dalších let.

Borlice.jpg image412.jpg   Borlice.jpg

image428.jpg  Roman Sečkař image398.jpg  Josef Náhlík   image402.jpg  Jan Škopík

image407.jpg  Pavel Sečkař image410.jpg  František Sečkař image412.jpg  Jan Sečkař

image414.jpg  Jan Sečkař image418.jpg  František Gajovský image420.jpg  František Sečkař

image424.jpg  Stanislav Maňák image432.jpg  František Sečkař image434.jpg  Vlastimil Machala

IMG_4858.JPG Miroslav Balaja  Škopíková M.jpg  Marie Židův    IMG_9674.JPG  Štěpán Sečkař

IMG_9680.JPG Kučera Jan

image426.jpg  Pavel Kučera image430.jpg  Jiří Hořák

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.