Myslivecká stráž

 

Z platné právní úpravy vyplývá povinnost uživatele honitby pro každých započatých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení jedné osoby, která bude vykonávat funkci myslivecké stráže. Tato povinnost je všeobecně známa, a tak uživatel honitby – ve většině případů myslivecký spolek – vybere ze svého středu potřebný počet myslivců, kteří jsou ochotni tuto funkci převzít. Ti pak orgánu státní správy myslivosti doloží, že mají předpoklady pro výkon takové funkce, prokáží odpovídající znalosti, složí slib a převezmou služební odznak a průkaz. Samotný výkon funkce myslivecké stráže je pak zpravidla jen na nich.
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon“) poskytuje myslivecké stráži celkem širokou škálu oprávnění. Myslivecká stráž může například v honitbě kontrolovat osoby pohybující se se střelnou zbraní, zastavovat a prohlížet vozidla, zadržet osobu při neoprávněném lovu nebo takové osobě odebrat střelnou zbraň, ukládat a vybírat pokuty. Může také kromě jiných v zákoně uvedených živočichů usmrcovat mývala severního, psíka mývalovitého, norka nebo nutrii.
Důležitost myslivecké stráže je dána i tím, že jí jiný právní předpis, trestní zákoník, přiznává postavení úřední osoby stejně jako například soudcům, státním zástupcům, poslancům, senátorům nebo prezidentovi.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.