Jaro. Pro většinu z nás začátek něčeho nového, příslib delších dnů a teplejšího počasí.
Pro myslivce začátek nového mysliveckého roku. Skončila zima – pro zvěř nejnáročnější období roku. Období možného strádání a nejvyšších energetických výdajů, jehož průběh myslivci zvěři usnadňují pravidelným a kvalitním přikrmováním.
Skončila také hlavní zimní lovecká sezóna, čas společných honů a naháněk. Nastala příležitost minulý rok uzavřít, zhodnotit a naplánovat činnost na další období.
Nám byla pro tuto rekapitulaci příležitostí výroční schůze mysliveckého spolku na konci února. Kromě pracovní náplně se našel i čas vzpomenou všech pěkných chvil, které v přátelském kolektivu a při práci pro přírodu a zvěř zažíváme a vzpomenout na kolegy, kteří již obhospodařují revíry věčné.
Ptáte se, co nás tedy v následujícím roce čeká?
Kromě běžných úkonů, mezi které patří péče o zvěř, údržba mysliveckých zařízení a samozřejmě dodržení stanoveného plánu lovu, máme pro letošek připraveny další činnosti, které by měly být i přínosem a osvěžením pro občany celé obce.
Ve spolupráci s vedením obce pracujeme na plánu výsadby stromů podél polních cest v blízkosti Louky. Chceme, aby tato výsadba přinesla nejen větší pestrost krajiny, a tudíž její zatraktivnění pro výskyt zvěře, ale také aby tyto stromy byly s přibývajícím věkem potěchou pro všechny, kteří se vydají do přírody v okolí naší obce. Abychom si mohli utrhnout něco z jejich plodů nebo jen prostě v parném dni odpočinout ve stínu jejich korun.
Na červen pro Vás připravujeme Myslivecké odpoledne v areálu Pod Hájem. Věříme, že tato akce bude příjemnou alternativou k mysliveckému plesu, který se bohužel neuskutečnil.
Připraveny budou zvěřinové speciality a průběh celé akce zpříjemní živá hudba. Budeme se na Vás a Vaše celé rodiny i s dětmi těšit v sobotu 17.6.2023 od 14 hodin Pod Hájem!

Více o činnosti našeho Mysliveckého spolku můžete najít také na obnovených webových stránkách www.myslivostlouka.cz

 

Za MS Volavec Louka

Štěpán Sečkař  Ohlédnutí

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting