VIII.Svatohubertskou v roce 2014 .

Myslivci MS Volavec Louka a hosté z horňáckého regionu nesli k oltáři oběti, mezi dary byl i jelen dvanácterák. Průvod doprovázeli Moravští rytířů svatého Rostislava, Černí myslivci Pobeskydskydští a rytíři řádu svatého Huberta, mezi kterýma byl i nový lucký člen Jan Škopík. Tuto nevšední slavnostní atmosféru umocňovaly zpěvy místního chrámového sboru v Louce. Skladby v úpravě Vacek a Selement doprovázeli trubači z pražské fakulty SLD- ČZU.  Mši svatou celebroval P. Petr Wnuk z lipovské farnosti.

 Po mši svaté následoval doprovodný program. Před kostelem k podávanému občerstvení vyhrávala dechovka ze sousedního Lipova, a malý koncert trubačů lovecké hudby. Byla i malá módní přehlídka mysliveckých oděvů, byť spíše pro muže-myslivce. Ti si mohli v přilehlých stáncích zakoupit jak myslivecké potřeby či doplňky k lovu. V kulturním domě byla prodejní výstava obrazů Václava Nasvětila, odborná literatura, dřevořezby s mysliveckou tematikou. Myslivci vzpomněli výstavkou v KD na život a dílo prof. Josefa Hromase nestora české myslivosti. Kdo si chtěl zastřílet mohl si zkusit skolit jelena na laserové střelnici. Na ukončení se sešli myslivci a jejich hosté v sále KD k nedělnímu obědu a následné besedě, kde si předávali zkušenosti, lovecké zážitky a vzpomněli na své zemřelé členy

Jistě to byl pro každého návštěvníka vrcholným zážitkem z tohoto dne.

 

 Hodonínský deník  František Gajovský


inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting